Rumunsko 2007

Letní putování po rumunských horách pro děti a mládež

Účastníci a přihlášky:

Děti a mládež od 12ti let, mladší výjimečně po dohodě s vedoucím zájezdu. Uzávěrka řádného termínu přihlášek je 30. 3. 2007 Pozdější přihlášky v případě volné kapacity. Vedení zájezdu si vyhrazuje možnost nepřijmout účastníka i při nenaplnění kurzu.

Elektronická on-line přihláška a seznam doposud přihlášených

Termín:

Odjezd: pátek 29. června v pozdních večerních hodinách, návrat: neděle 15. července odpoledne.

Doprava:

Pronajatým autobusem Karosa. Předpokládaný počet ujetých kilometrů autobusem – 3 500km. V závislosti na po počet účastníků je nutné počítat s omezeným místem nad a pod sedadlem a dále pak prostor na batoh bez kostry či velkou tašku a ne více! Batohy s kostrou nejsou přípustné. Též nejsou přípustné větší zásoby pití ať alkoholického či nealkoholického.

Stravování:

Pro účastníky je zajištěno celodenní stravování počínaje sobotou ráno, konče lehkým obědem v neděli 15. 7.. Stravu bude většinou po ad hoc skupinkách z potravy nesené s sebou, u autobusu ho bude zajišťovat služba složená z účastníků ve spolupráci s vedoucími. Je třeba mít s sebou nádobí k jídlu (ešusy), příbory. Dietní, vegetariánskou aj. stravu je možno zajistit v omezené míře jen ve spolupráci s dotyčným účastníkem po osobní konzultaci s vedoucím zájezdu. Potřebu speciální stravy uveďte také v přihlášce v poznámce. Většina potravin bude vezena z Čech, místní obchody ve větších městech jsou však relativně dobře zásobeny. Protože vkus lidí je různý, tipy na potravu hlavně do hor uvítáme na www.czp.cuni.cz/solidus/forum.

Ubytování:

Ve vlastních stanech volně na horách, na tábořištích či i pod širákem ve volné přírodě.

Vybavení:

Podrobný popis navrhovaného vybavení najdete na této zvláštní stránce.

Program:

Podrobný předběžný program najdete zde.

Předběžný itinerář autobusu najdete zde.

Doklady:

Na cestu do Rumunska stačí pro lidi nad 15 let občanský průkaz, mladší musí mít pas. Doporučujeme vzít si pas i OP, každé dát na jiné místo v zavazadlech.

Pojištění:

Všichni účastnici jsou pojištěni základním úrazovým pojištěním v rámci hromadné pojistky uzavřené ČSTV. Další speciální pojištění nebude uzavíráno. Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh po dobu zájezdu, které kryje činnosti na zájezdu konané - tedy vysokohorskou turistiku do 2500 m, (pro držitele ISIC karty je velmi výhodné celoroční pojištění za 350 Kč, které zahrnuje i rizikové sporty). Pořadatel není schopen financovat náklady na případná lékařská ošetření, ani pobyt ve zdravotnických zařízeních.

Upozornění:

s ohledem na trvající nebezpečí výskytu ptačí chřipky si účastníci s sebou nesmí brát papoušky!!!

Cena zájezdu:

záleží na počtu účastníků (cena zahrnuje dopravu autobusem včetně všech poplatků, výjezd lanovkou v pohoří Paring, potravu ve výše zmíněném rozsahu, drobné vstupy, případnou návštěvu akvaparku po cestě zpět, hrazení těchto nákladů dvěma vedoucím, slevu pro pomocníka kuchaře):

6 750 Kč při současném počtu přihlášených účastníků

Zájezd je pořádán jako neziskový, pokud vyjde levněji, bude přebytek vrácen účastníkům.

Placení zájezdu:

Zálohu ve výši 3 000 Kč je třeba uhradit do 30. 4. 2005, doplatek do 10. 6. 2007. To se netýká rodičů, zaměstnaných ve FZÚ, za které bude zájezd platit FzÚ a rozdíl uhradí zaměstnanci přímo ústavu. Cenu zájezdu je možno uhradit buď bankovním převodem, na účet TJ Solidus č. 162805389/0800 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte), nebo osobně J. Dlouhému – po telefonické domluvě na pracovišti UK Jinonice, nebo doma. V případě zájmu vystaví TJ Solidus fakturu pro zaměstnavatele rodičů dítěte. Kontaktujte, prosím, vedoucího zájezdu.

Pořadatel:

Pořádá Turistický oddíl mládeže TJ Solidus. Kurz je pořádán dobrovolnými neplacenými vedoucími na neziskovém základě, z čehož plyne, že ne vždy je vše na profesionální úrovni.

S případnými dotazy a nejasnostmi se prosím obraťte na mne.

ing. Jiří Dlouhý

tel: 603 841304, tel. zam: 251 080 353

jiri.dlouhy@czp.cuni.cz

Odkazy:

Další připomínky komentáře a rebélie na fóru TOM Solidus:

www.czp.cuni.cz/solidus/forum

Kdo tam nikdy nebyl, doporučuji knihu Miloslava Nevrlého Karpatské hry nebo internetové zdroje, např.

- rumunskou nabídku cestovky Kudrna – (na mnoha místech cituje z výše zmíněné knihy) - http://www.kudrna.cz/publik_syst/x_za_zajezdy.php?choice=1&promka=Rumunsko&only=1  

- cestopis kontroverzního antiekologa Ivana Breziny: http://www.volny.cz/karpatpastoral/rumunsko/Frames/ivan_b/uvod.htm  

 

Elektronická on-line přihláška a seznam doposud přihlášených