Letní zájezd 2017 - průzkum zájmu

Jako je tradicí již mnoho let, i v letošním roce uspořádá náš Turistický oddíl TJ Solidus letní zájezd pro mládež i další zájemce. Jako vždy se snažíme přizpůsobit zájezd zájmům účastníků a tak také ve velké míře dáme na jejich názory. Proto i letos děláme průzkum zájmu. Vlastní dotazník najdete na konci tohoto článku, v potaz budou brány odpovědi zaslané do 15. března.

Pro rok 2017 navrhujeme následující možné autobusové zájezdy - podmínkou autobusového zájezdu je minimálně 30 platících účastníků - samozřejmě, šlo by udělat zájezd i pro méně lidí, ale to by znamenalo extrémní nárůst ceny - doprava dělá velkou část ceny zájezdu (cca 30 Kč/km, dálniční a silniční poplatky, případné trajekty, + 2000 Kč/den na každého řidiče). Jídlo částečně závisí na cenách v dané zemi, část ale vždy vozíme z ČR, ubytování závisí na zemi). Vedoucí mají zájezd zdarma, ale nemají žádnou odměnu. Ve všech případech zájezdu autobusem společné vaření, cena včetně jídla. Kromě zájezdu do Albánie, kde bychom ještě museli zvážit angažmá druhého řidiče je vše počítáno pouze s jedním řidičem a tím pádem také převážně s denními přejezdy autobusem. V případě cyklozájezdů počítáme s krytým vlekem na kola.

Původně plánovaný zájezd do Norska zatím opět odkládáme, nepodařilo se nám sehnat skupinu mládežníků z Norska, se kterými bychom mohli udělat společný projekt a získat tak rozumnou dotaci, která by zájezd do Norska učinila cenově snesitelným. Program Erasmus Youth však nadále funguje a doufáme, že se to podaří příští rok.

Pokud by nebylo dostatek lidí pro autobusový zájezd, bude uspořádán cyklistický putovní zájezd s, nebo bez doprovodu auta, pravděpodobně Labskou cyklostezku od pramene Labe až k Severnímu moři.

Dotazník zájmu najdete přímo na konci této stránky.

Navrhované zájezdy jsou (řazeno abecedně):

Albánie a Černá hora - pěší

Inspirováno zájezdem CK Kudrna, kterého jsem se před pár lety účastnil a ve spolupráci s jedním z průvodců, který oblast zná. Jednalo by se o návštěvu pohoří Prokletje u Černohorských hranic - Národní park Theti. Vícedenní přechod započatý jízdou lodí kaňonem podobným norským fjordem, další přejezd pronajatými mikrobusy, přechod hřebene do vlastního Thethi, výlety po obci a okolí - nejvyšší hora pohoří Prokletje - přechod dalšího hřebene, zakončení této části v hospůdce (snad s opečeným beranem). Další části v Černé hoře. Ubytování ve vlastních stanech u místních hospůdek, strava částečně z místních zdrojů.

Výhody: Nádherné opuštěné hory, nezkažené turistikou. Nevýhody: Může tam být fakt dost teplo, i když vody je tam docela dost, hlavní přechod je několikadenní, kde nás nemůže “zálohovat” autobus, takže to všichni musí dojít.

Předpokládaná cena 10 000 Kč.

Dánsko - severomořská cyklostezka

Inspirováno již uskutečněným zájezdem “na těžko” z roku 2012, tentokrát však s doprovodem autobusu. Autobusem do Aarhusu a pak na sever Jutského poloostrova podél moře a posléze podél západního pobřeží Dánska na jih. Zdejší krajina je překvapivě divoká, posedá hobittími domky, kusy bývalých vojenských území skoro úplně pusté. Dlouhé, někdy i opuštěné pláže. Dál bychom pokračovali Německem, navštívili ostrov Sylt a další zajímavá místa. Táboření - většinou na tábořištích “pro skupiny mládeže” a na cyklotábořištích, v Německu v kempech.

Výhody: Civilizovaná skandinávská krajina, kde se přesto dá najít opuštěná místa, doprovod busu zajistí případná zkrácení pro ty, co by měli problémy. Výhodou jsou také cyklotábořiště, většinou primitivně vybavená, ale zase většinou zdarma. Řidiči velmi přívětivý k cyklistům. Prakticky rovina.  Nevýhody: vysoké ceny místních potravin, občas dost civilizace.

Předpokladaná cena 10 000 Kč.

Mecklenburgsko - na kolech a lodích

Oblast severně od Berlína - národní park, mnoho kilometrů cyklostezek. Na vypůjčených lodích několikadenní putování po jezerech a kanálech. Koupání, nějaké ty hrátky apod. Případně i s návštěvou pobřeží Baltu. Ubytování v kempech.  Doprovod busu zajistí případná zkrácení pro ty, co by měli problémy, resp. spíše by jednalo o hvězdicové výlety z omezeného počtu tábořišť.

Výhody: Krátká cesta, hustá síť cyklostezek, které jsou skutečně vyhrazeny cyklistům, zajímavá oblast Národního parku, zajímavé vícedenní putování na lodích. Nevýhody: nutnost ubytování v kempech, občas se striktními německými pravidly

Předpokládaná cena 9 500 Kč

Polsko - na kolech

Zajímavé oblasti na východě Polska - Mazurská jezera, Bělověžský národní park, pobřeží Baltu. Místa, která jsme ještě nikdy nenavštívili, kdyby byl zájem, museli bychom dopracovat program.  Doprovod busu zajistí případná zkrácení pro ty, co by měli problémy.

Výhody: Relativně nepříliš turisticky frekventovaná místa Nevýhody: oblast neznáme, znamenala by vyšší stupeň improvizace

Předpokládaná cena 9 500 Kč

Rakousko a Slovinsko - pěší a cyklo

Na kolech cyklostezky v jižní části Rakouska, např. řeka Mur, pěšky většinou jednodenní, případně dvoudenní přechody v Alpách. Výstup na Triglav. Na kolech podél řeky Soči.

Výhoda: velmi krátká cesta busem, dobré cyklostezky Nevýhody: vysoký stupeň civilizace, nutnost využívání kempů, často s předběžnou rezervací. Velmi obtížně půjde zorganizovat dvou či vícedenní přechod hor s přenocováním na chatě s ohledem na omezené kapacity chat, ale třeba se něco najde.

Předpokládaná cena 9 500 Kč.

Hlasování o tom, kam pojedeme

Prosím, aby hlasovali jen ti, co skutečně plánují jet, vyjádřit se můžete samozřejmě ke kterékoliv variantě, za každého potenciálního účastníka prosím o jedno hlasování.