Letní sportovní zájezd pro mládež a další zájemce 2018 do Dánska

Informace a přihlášky k našemu tradičnímu letnímu zájezdu pro děti, mládež i odolné dospělé, tentokrát na kola do Dánska. DSC8481

Přihlášku najdete na konci stránky

Účastníci a přihlášky: Děti a mládež od 12 let, mladší po dohodě s vedoucím zájezdu. Starší v případě, že jsou ochotni snášet společnost mládeže. Maximální počet účastníků je 40 včetně vedoucích. Uzávěrka řádného termínu přihlášek 1. 4. 2018. Pozdější možné do naplnění kapacity.

Odjezd: Sraz je ve pátek 29. 6. 2018 ve 15 hod, v ulici Na Ořechovce, Praha 6 - u budovy Fyzikálního ústavu AVČR - zde najdete místo na mapě - kdo vídí problém v dopravě všech věcí na sraz, může si domluvit uložení části věcí ve Fyzikálním ústavu dříve. V pátek proběhne navazování kol, příprava kuchyně a další přípravné práce. Nakládání autobusu proběhne od 17 hod, vlastní odjezd před 18. hodinou.

Návrat: V neděli 15. 7. 2018 - pravděpodobně v brzkém odpoledni, záleží na sitaci na silnicích

Doprava: Pronajatým autobusem (s zaplachtovaným vlekem na kola). Předpokládaný počet ujetých kilometrů autobusem – 1 500km. S ohledem na počet účastníků je nutné počítat s tím, že bude mít k dispozici prostor nad a pod sedadlem a dále pak prostor na batoh bez kostry či velkou tašku a ne více! První noc pojedeme celou noc (s povinnými přestávkami), obdobně bude vypadat návrat. Zdatní cyklisté nebudou muset od příjezdu do Dánska navazovat kola - jedině až na cestu zpět.

Stravování: pro účastníky je zajištěno celodenní stravování počínaje sobotou 30. 6. ráno, konče lehkým obědem v neděli 15. 7.. Stravu bude zajišťovat služba složená z účastníků ve spolupráci s vedoucími. Je třeba mít s sebou nádobí k jídlu (ešusy), příbory. Dietní, vegetariánskou aj. stravu je možno zajistit v omezené míře jen ve spolupráci s dotyčným účastníkem po osobní konzultaci s vedoucím zájezdu. S ohledem na podmínky nákupů ve Dánsku nelze počítat pokaždé se stravou dle všech stravovacích norem, především je třeba počítat s omezeným přísunem vitamínů. Potřebu speciální stravy uveďte také v přihlášce v poznámce.

Ubytování: ve vlastních stanech, ve dvou velkých společných stanech a v primitivních přístřešcích (shelterech) na přírodních tábořištích. Tato tábořiště jsou v Dánsku ve velké většině mimo civilizaci s pouze základním vybavením pitnou vodou a záchodem, můžeme je ale mít rezervovány pouze pro naši skupinu a jsou většinou zdarma. 

Vybavení

Cyklistické:  Každý si zajistí vlastní otestované jízdní kolo (trekové, nebo crossové) schopné vydržet plánované trasy na zájezdu, povinně náhradní duši dle velikosti vašich plášťů, základní nářadí a lepení, ventilky a brzdové špalky, doporučujeme mít s sebou také tzv. patku přehazovačky pro vaše kolo - je jich mnoho druhů a často dochází během našich zájezdů k jejich ohnutí). Zkontrolujte si, prosím, stav svého řetězu - postupně se vytahuje a po cca 1500 km je třeba ho vyměnit. Vlastní pláště je třeba mít nové, nebo zánovní – v Dánsku se dost často jezdí po mořském písku a jemné mušličky lehko prorazí starší a slabší pláště. Vyžadujeme používání helmy na silnici i v terénu. Je třeba mít kolo vybavené světlem (blikačkou) a mít s sebou zámek na kolo. Je vhodné mít kolo vybavené nosičem – v některých případech možná budeme nocovat několik málo km cesty od autobusu. Účastníci dostanou na každou část cesty vhodnou kopii mapy. Je třeba počítat s tím, že v Dánsku může také pršet a že pojedeme i v dešti. Určitě je dobré mít nepromokavý obal na mobil

 DSC8408Pěší: Stačí běžné sportovní boty na ven, nějaké oblečení pro případ chladnějšího počasí, pláštěnka nebo pončo, sluneční brýle, krém s UV faktorem, čelovka nebo baterka, osobní lékárnička. Nepočítáme s delšími pěšími výlety.

Stany: Domluvte si místa ve stanech tak, ať nevozíme zbytečně mnoho stanů navíc. Doporučené jsou menší stany.

Mobilní telefon: Je nanejvýš vhodné, aby měl účastník s sebou mobilní telefon, který bude fungovat v zemích EU. Přes všechno úsilí se může stát, že, zvláště na kolech a ve městech dojde k tomu, že se někdo ztratí ap. Je však třeba počítat s tím, že bude minimálně možností telefon dobíjet, takže se může hodit i powerbanka.

Ostatní: spací pytel, karimatku, běžné oblečení na dobu zájezdu, hygienické potřeby, psací potřeby, osobní léky. Ve Dánsku se mohou hodit v některých případech přípravky proti komárům. Vítané jsou hudební nástroje. Dánské pláže jsou výborným místem na pouštění draků.

Doklady: legitimaci zdravotní pojišťovny platnou v rámci EU, občanský průkaz nebo pas. S ohledem na to, že se jedná o sportnovní zájezd, nepožadujeme přímo potvrzení lékaře či bezinfekčnost. Žádáme však upozornění na možné zdravotní komplikace účastníka - alergie, předepsané léky, nedoléčené zdravotní problémy, stravovací omezení apod.

Program

Program zájezdu vychází z mnoholetých zkušeností organizátorů se obdobnými zájezdy pro mládež.  V letošním roce postupně objedeme pevninskou část Dánska - Jutský poloostrov - nejprve pojedeme od německých hranic po tzv. Severomořské cyklotrase (Dánská cyklotrasa č. 1) až k nejsevernějšímu bodu Dánska, poté se budeme vracet po východním pobřeží poloostrova zpět na jih po Dánské cyklotrase č. 5. Předběžnou trasu zájezdu najdete zde

Detailní rozpis cesty (není úplně definitivní)

Video z Severomořské cyklotrasy (pojedeme v opačném směru než ve videu)

Video z Cyklotrasy č. 5 po východním pobřeží (i tu pojedem opačně)

cyklo: Bude se jednat o etapové jednodenní cesty bez zátěže s možností zkrácení cesty pro pomalejší a slabší. Celodenní etapy by měly mít cca 50 až 70 km a měly by v převážné většině případů navazovat na sebe bez nutnosti nakládání kol na přívěs autobusu. Trasa vede z cca 70 % po asfaltu, zbytek po dobrých zpevněných cestách. Část trasy vede po vyhražených cyklostezkách, část po vedlejších silnicích, něměli bychom se vůbec dostat na hlavní silnice. Dánští řidiči jsou k cyklistům velmi ohleduplní, ale v každém případě jsou všichni účastníci povinni znát a dodržovat veškerá pravidla silničního provozu, která se vztáhují k jízdě na kole. V některých případech můžeme použít kola k dopravě na tábořiště položené mimo dosah autobusu. 

pěší/kulturní: Kratší pěší výlety na zajímavá přírodní a kulturní místa. Celá trasa zájezdu kopíruje mořské pobřeží s možnostmi koupání v případě pěkného počasí.

ostatní: různé hry, hrátky,večerní sezení u ohně

Další možné změny budou dány momentálními podmínkami, počasím, kondicí účastníků apod.

Pojištění: Všichni účastnici jsou pojištěni základním úrazovým pojištěním v rámci hromadné pojistky uzavřené ČSTV. Další speciální pojištění nebude uzavíráno. Doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh po dobu zájezdu, které kryje činnosti na zájezdu konané - tedy turistiku, cykloturistiku (pro držitele ISIC karty je velmi výhodné celoroční pojištění za 350 Kč, které zahrnuje i rizikové sporty). Pořadatel není schopen financovat náklady na případná lékařská ošetření, ani pobyt ve zdravotnických zařízeních.

Upozornění: s ohledem na nebezpečí střetu s křečky si účastníci s sebou nesmí brát papoušky!!!

Cena zájezdu: Plná cena zájezdu je 9 500 Kč. Rodinným příslušníkům zaměstnanců FzÚ budou odbory kromě toho přispívat podle interních směrnic. Zájezd je pořádán jako neziskový, pokud bude výsledná cena nižší, bude přeplatek vrácen účastníkům.

Kapesné: Účastníci budou mít zajištěnou celodenní stravu a placené veškerou dopravu a ubytování. Kapesné tedy stačí k zakoupení sladkostí, drobností atd. V Dánsku se platí DKK, v Německu EUR. V Dánsku lze většinu plateb platit platební kartou, v Německu jsou tyto možnosti často omezené

Placení zájezdu: Cenu zájezdu 9 500 Kč do 10 . 5. 2018. To se netýká zaměstanců FzÚ a rodičů účastníků, zaměstnaných ve FzÚ, za které bude zájezd platit FzÚ a rozdíl uhradí zaměstnanci přímo ústavu. Cenu zájezdu je třeba uhradit bankovním převodem, na účet TJ Solidus č. 107-9318560287/0100  (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka, v případě placení za více lidí stačí zaplatit jedním převodem). V případě zájmu vystaví TJ Solidus fakturu pro zaměstnavatele rodičů dítěte. Kontaktujte, prosím, vedoucího zájezdu.

Pořadatel: Pořádá Turistický oddíl mládeže TJ Solidus. Kurz je pořádán dobrovolnými vedoucími na neziskovém základě, z čehož plyne, že ne vždy je vše na profesionální úrovni.

Spojeni během zájezdu: 724 698 016 - během zájezdu se budeme, jako tradičně dávat stručné informace na blog TOM Solidus. Fakt, že se některý den zpráva neobjeví neznamená, že máme nějaké potíže, ale spíše to, že nestíhám, není signál, nebo mám vybité baterie.

S případnými dotazy a nejasnostmi se prosím obraťte na mne.

ing. Jiří Dlouhý
tel:  724 698 016
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.