Akce turistického oddílu v roce 2019

Již nyní víme termíny a náplň našich zájezdů pro mládež v roce 2019:

Lyžařský kurz pro děti od 6 do 12 let (Nová chata) bude v termínu 18.2. - 23.2. 2019, pro mládež od 12 let (Braunovka) v termínu 18.2. - 24.2. 2019. Oba kurzy proběhnou na chatách Fyzikálního ústavu AV ČR v Rokytnici nad Jizerou a jejich náplň by se měla velmi podobat náplni stejných kurzů v letech minulých.

Letní zájezd pro děti a mládež (od 12 let, výjimečně i mladší) proběhne v termínu pá 28. 6. až ne 14. 7. a bude tentokrát směřovat na Slovensko. Bude se jednat o kombinovaný pěší a vodácký zájezd. Vodácká část bude určena i pro úplné začátečníky - na začátku proběhne výcvik, následovat bude splutí méně obtížných řek - Orava, Čierný Váh, Poprad, Dunajec. V pěší části navštivíme podle počasí některá z následujícíh pohoří - Západní, Vysoké, Belanské, Nízké Tatry, Slovenský Raj, Velká a Malá Fatra i další včetně možnosti dvou či třídenních přechodů. Na rozdíl od minulých zájezdů by měl být o dost větší prostor věnován různým hrám a hrátkám a program by měl být více přizpůsobem původní věkové skupině, tedy 12-18 let. Předpokládaná cena při 25 platících účastnících je 9 000 Kč, což zahrnuje dopravu, půjčené vodáckého vybavení, ubytování v kempech a celodenní stravu během zájezdu.