Jarní prázdniny 2019 - Lyžařský kurz pro starší děti a mládež (od 12 let)

Jarní prázdniny 2019 - Lyžařský kurz pro starší děti a mládež (od 12 let)

Lyžařský kurz pro starší děti a mládež prázdniny Praha 6–10:  16. 2. (sobota) – 24. 2. 2019 (neděle)

Pozor - toto jsou informace pro kurz pro děti od 12 let - pro děti mladší jsou určeny tyto informace

Přihlášky - na konci této stránky

Účastníci a přihlášky

Děti a mládež od 12ti let včetně. V případě velkého zájmu mají přednost děti zaměstnanců Fyzikálního ústavu AV ČR, dále pak studenti základních a středních škol. Uzávěrka řádného termínu přihlášek je 15. 1. 2019. Pozdější přihlášky budou posuzovány individuálně.

Odjezd

Sraz je v sobotu dne 16. 2. 2019 v 8:30 v Cukrovarnické ul. č. 10 před budovou Fyzikálního ústavu, odjezd nejpozději v 9:00. Buďte, prosím dochvilní na sraz, je třeba odjet co nejdříve.

Návrat

V neděli 24. 2. 2019, autobusem tamtéž cca v 16 hod. V případě, že má dítě mladší 18 let odjet dříve samostatně, prosíme o písemnou žádost s uvedením faktu, že dítě může odjet samostatně.

Doprava

Pronajatým autobusem. Doprava věcí na chatu je částečně zajištěna rolbou, část věcí (batoh) si musí účastníci vynést sami. Cestou zpět si musí všichni odvézt většinu svých věcí sami na parkoviště k autobusu.

Stravování

Pro účastníky je zajištěno celodenní stravování počínaje sobotou 16. 2. večer, konče lehkým obědem v neděli 24. 2.. Stravu bude zajišťovat služba složená z účastníků ve spolupráci s vedoucími. Veškeré nádobí je v chatě k dispozici, vhodná menší láhev, případně termoska na pití na výlety, dále se může hodit kapesní nůž.

Ubytování

Zajištěno v chatě Fyzikálního ústavu v Rokytnici nad Jizerou na vícelůžkových pokojích a noclehárnách. Každý účastník musí mít spací pytel nebo vlastní povlečení - deky jsou k dispozici. Chata je vytápěna akumulačními kamny. K dispozici je teplá sprcha. Na chatě i během celého zájezdu je přísný zákaz kouření pro všechny a alkoholu pro účastníky mladší 18 let.

Vybavení

Každý účastník musí mít sjezdové (sjezdové lyže, nebo snowboard) a běžecké vybavení v řádném stavu. Sjezdové lyže musí mít řádně seřízené bezpečnostní vázání. Pro sjezdování je třeba mít helmu. Pro ty, co nemají zájem o sjezdování bude každodenně program na běžky. Dále by měl mít běžné oblečení na týden, vhodné oblečení na běžky (a sjezdovky), mazání na běžky, pevné boty (pohory), domácí obuv a převlečení do chaty, hygienické potřeby, baterku, plavky, psací potřeby, osobní léky, legitimaci zdravotní pojišťovny, občanský průkaz či cestovní pas. Pokud nemá dítě mladší 15 let pas či OP, není třeba ho zařizovat, nějak to vyřešíme.Účastník musí být schopen odvézt své zavazadlo na konci kurzu zpět do údolí, zcela nevhodné jsou proto kufry, Vhodná je mapa Krkonoš, vítané jsou hudební nástroje.

Program

Program bude podle počasí obsahovat sjezdové i běžkové lyžování, jízda na snowboardu, hry, soutěže, pěší výlety. Program na běžkách je základní součástí programu a účastníci musí být schopni účastnit se běžeckých výletů.

Kapesné

V rámci účastnického poplatku nebudou účastníkům hrazeny vleky a lanovky pro sjezdování. Také pohledy a případné občerstvení na výletech budou muset hradit z vlastního. Doporučené kapesné cca 1000-1500 Kč v případě využívání vleků. Ceník veřejných vleků viz www.rokytnice.com  Používání ústavního vleku by mělo být pro účastníky zdarma, pokud se ho zdaří zprovoznit.

Pojištění

Všichni účastnici jsou pojištěni základním úrazovým pojištěním v rámci hromadné pojistky uzavřené ČSTV. Další speciální úrazové pojištění nebude uzavíráno. Pokud se chce někdo pojistit, musí tak učinit sám.

Cena zájezdu

Plná cena zájezdu je 3000 Kč, pro rodinné příslušníky zaměstnanců FzÚ je cena snížena na 2800 Kč s ohledem na dotaci na ubytování. Rodinným příslušníkům zaměstnanců FzÚ náleží příspěvek zaměstnavatele a případně příspěvek odborů. Cena zájezdu zůstává stejná i když nevyužijete některou z cest autobusem, v případě kratšího pobytu bude individuálně upravena.

Storno poplatky

S ohledem na vysoký počet přihlášených nebude v případě odhlášení do 48 hodin před začátkem zájezdu účtován strorno poplatek, pozdější odhláška může být spojena s úhradou nadbytečně nakoupených zásob.

Placení zájezdu

Cenu zájezdu je nutno uhradit do 28. 1. 2019. To se netýká rodičů, zaměstnaných ve FzÚ, za které bude zájezd platit FzÚ a rozdíl uhradí zaměstnanci přímo ústavu. Cenu zájezdu je možno uhradit buď bankovním převodem, na účet TJ Solidus č. 107-9318560287/0100 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte), nebo osobně J. Dlouhému – po telefonické domluvě na pracovišti UK Vokovice, nebo doma. V případě zájmu vystaví TJ Solidus fakturu prozaměstnavatele rodičů dítěte. Kontaktujte, prosím, vedoucího kurzu.

Upozornění

S ohledem na momentální vlnu mrazů v některých státech USA  by si účastníci něměli s sebou brát papoušky čeledě Kakuduovití.

Pořadatel

Pořádá Turistický oddíl mládeže Solidus. Kurz je pořádán dobrovolnými vedoucími na neziskovém základě, z čehož plyne, že ne vždy je vše na profesionální úrovni. Při přípravě zájezdu nebylo ublíženo žádnému zvířeti.

Spojeni během kurzu: 724 698 016

S případnými dotazy a nejasnostmi se prosím obraťte na mne.

ing. Jiří Dlouhý
tel: 724 698 016
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Přihláška