Něco o TJ Solidus

Tělovýchovná jednota Solidus byla založena v roce 1974 pracovníky tehdejšího Ústavu fyziky pevných látek ČSAV. V roce svého založení najdeme následující údaje:

Počet členů: 70 (37 mužů, 1 dorostenec, 12 žáků, 9 žen, 2 dorostenky a 9 žákyň)

Oddíly:

  • ZRTV - 22 členů
  • Turistika - 45 členů 
  • Košíková - 20 členů
  • Tenis - 30 členů

Předseda TJ Solidus: Ladislav Červinka

O tom, čím se jednotlivé oddíly zabývaly, si můžete udělat představu podle plánů činnosti jednotlivých oddílů na rok 1975: