O Turistickém oddílu

Turistický oddíl patří k zakládajícím oddílům TJ Solidus, vzniknul v roce 1974. Prvním předsedou oddílu byl ing. Igor Kubelík, který oddíl vedl do roku 1985, kdy emigroval do Kanady. Od tohoto roku vede oddíl ing. Jiří Dlouhý.

V době svého vzniku byli v rámci oddílu sdružení také horolezci, kteří později vytvořili vlastní oddíl, který však v roce 2010 zaniknul. Vlastní turistický oddíl je od svého počátku zaměřen na práci s mládeží a s dětmi.

Oddíl pravidlelně organizuje zimní lyžařské výcvikové kurzy pro děti (6 -12 let) a pro mládež (12 - 20 let) na chatách Fyzikálního ústvu AVČR v Rokytnici nad Jizerou a letní sportovní kurz pro mládež (12 a starší). Zimní kurzy jsou zaměřeny jak na sjezdové lyžování, tak i na běžky, zaměření letních zájezdů bývá různorodé, většinou jsou orientovány na cykloturistiku a na pěší turistiku. Na základě smlouvy mezi Fyzikálním ústavem AVČR a TJ Solidus mají na těchto akcích přednost děti zaměstnanců FzÚ, ale jsou otevřené i pro další účastníky. Děti zaměstnanců FzÚ mají nárok na příspěvek zaměstnavatele a odborů.

Některé informace a fotografie ze starších akcí si můžete prohlédnout v našem archivu.