Dekadentní večer turistického oddílu Solidus

 DSC6419

Dekadentní večer Solidusu (jeho turistického oddílu)

Aneb, setkání všech generací účastníků našich akcí po dalších deseti letech

Ve středu 15. listopadu proběhlo na Hanspaulce vícegenerační setkání účastníků našich akcí - přišli nejen někteří účastníci úplně prvního zájezdu, který Jirka pořádal v roce 1985 - Jirka Štorek a Přemek Švarc, ale také mnozí účastníci našeho letošního letního zájezdu do Alp. Přišlo také velké množství účastníků zájezdů budoucích :-).

Setkání bylo zahájeno tzv. kumulovaným orientačním během (jeho první účastník – Jirka – byl nositelem kumulovaného vybavení a všichni řešili tzv. kumulační kvíz). Při příležitosti setkání byla kolektivem autorů vytvořena souborná kronika všech zájezdů (Kronika - 1. dílKronika - 2. díl), kterou si můžete stáhnout (ještě některé akce chybí a bylo slíbeno, že budou doplněny, což vítáme!). V prvním dílu kroniky můžete zároveň najít na začátku poznámky z přípravy tohoto setkání – zde je i možnost doplnění o vlastní zážitky z akce. 

Fotogalerie ze setkání (fotky jsou ke stažení jako album i jednotlivě).

Díky všem za organizaci setkání i za to, že jste přišli.

 

Jirka Dlouhý